SPRÅK

Skadlig, dekal, 148×210 mm

E-nummer: 33-1315

Material: Självhäftande dekal

Dimensioner: 148x210mm

Detaljerad beskrivning

Produkten kan ge ärftlig genetisk skada, cancer, fosterskador eller störa fortplantningen. Används även för produkter som ger allergi vid inandning, kemisk lunginflammation vid förtäring eller andra allvarliga skador vid enstaka eller upprepad exponering.