SPRÅK

Avstängning för trafik/person

Allt avstängningsmateriel är typgodkänd enligt Trafikverkets regler och försett med högreflekterande reflexmaterial.