SPRÅK

  • Hem
  • Om företaget

Produkter för din och andras säkerhet

Varumärket Hammarprodukter är känt för sitt breda utbud med unika och användarvänliga produkter med rätt kvalitet för Eldistribution, Telecom och Spårbunden trafik. Vi har specialiserat oss på tillverkning av elbranschens skyltar, märksystem och fågelskydd för att kunna erbjuda produkter som kan ”Skylta så det märks” för din och andras säkerhet. Vi levererar tåliga och högkvalitativa produkter och lösningar.

Hammarprodukter har legat i främsta ledet inom skyltar och märkning under mer än 60 år. I nära samarbete med kunder, leverantörer och intressenter skapar vi en säker och hållbar framtid. Hammarprodukter är ett väletablerat företag med en historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet. Vi är en betydande aktör på marknaden i de länder där vi är verksamma. I Sverige säljs våra produkter av ledande el- och solcellsgrossister. Vi har sedan 1980-talet utökat vår närvaro på den internationella marknaden och har idag Återförsäljare i ett 30-tal länder.

Hammarprodukter arbetar med kontinuerlig produktutveckling i nära samarbete med våra kunder, vi tillverkar både standard- och kundanpassade produkter. Vi arbetar efter egna höga krav på kvalitetstänkande och god kundkontakt genom personligt bemötande. För att upprätthålla jämn och rätt kvalitet genomförs tester och kvalitetskontroller både vid egen klimatanläggning och olika testinstitut. Vi håller oss uppdaterade inom regler och rekommendationer för märkningar och varningar inom elanläggningar – Se vår Skyltnyckel. Våra produkter tillverkas enligt gällande föreskrifter, samt med en strävan att begränsa vår klimatpåverkan.

 

Bredden på sortimentet är stort

 

 

Vår affärsidé

Skylta så det märks.

 

Genom ett nära samarbete med branschen utveckla, tillverka och sälja användarvänliga och högkvalitativa skyltar, märksystem, fågelskyddsprodukter och markeringsstolpar till elkraftindustrin, spårbunden trafik och deras entreprenörer.

 

Kvalitetspolicy

Vi ska skylta så det märks länge. Kunskap är vår styrka.

 

Våra produkter ska ha rätt kvalitet i rätt tid, med minskad miljöpåverkan, till rätt pris, och tillgodose våra kunder och intressenters krav och förväntningar. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 (sedan 1996).

 

Arbetsmiljöpolicy

Alla skall gemensamt arbeta för en bra arbetsmiljö. Vi betraktar lagar och förordningar som minimikrav.

 

Sunda och säkra arbetsvillkor – Alla människors lika värde är en självklarhet.
Vi arbetar för ett sunt arbetsklimat där alla kan känna sig trygga i en säker och hälsosam arbetsmiljö. Hammarprodukter sätter medarbetarnas hälsa, säkerhet och arbetsglädje i centrum. Våra medarbetare är vår styrka och tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners anledningen till Hammarprodukters framgång.

Våra relationer till varandra, kunder, leverantörer, entreprenörer och andra intressenter ska präglas av Ärlighet, Enkelhet, Innovation och Kundfokus.

 

Vi informerar varandra och ger återrapporteringar – Vi har roligt tillsammans på jobbet!

 

Miljöpolicy

Vi ska värna om miljön och utnyttja våra resurser effektivt.

 

För oss på Hammarprodukter innebär det att:

Vi ska verka för hållbarhet och förebygga föroreningar från verksamheten.
Vi ska sträva efter att begränsa vår klimatpåverkan.
Vi ska arbeta för ett effektivt resursutnyttjande och ökad miljömedvetenhet.
Vi ska följa miljölagar och lyssna på våra intressenters miljökrav.
Att alltid tänka på livscykelperspektivet.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 (sedan 2019).

 

Vår identitet

Vi håller koll på skyltregler – Vår Skyltnyckel.
Vi bevakar de regler och rekommendationer som berör vår verksamhet.
Vi är ärliga i våra kontakter – internt och externt.
Vi ger ansvar och medarbetarna tar ansvar.
Vi är ett ansvarsfullt företag som jobbar för att minska vår miljöpåverkan.

Skyltar – Märkning – Fågelskydd – Övervakning = Hammarprodukter

 

Vår Uppförandekod

I vår Uppförandekod finns krav och riktlinjer gällande arbetsmiljö, arbetsvillkor och etik. Dessa krav ställer vi på oss själva och de gäller även för alla våra leverantörer och samarbetspartner. Vi stödjer FN Global Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption.

Läs hela dokumentet Uppförandekod.

 

Hållbarhetsarbete

Hammarprodukter strävar att bli en föredömlig leverantör för sina befintliga kunder och samtidigt locka nya kunder genom ett välintegrerat arbete inom hållbarhet. Vi strävar även efter att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka och behålla kompetenta medarbetare.

 

 

Vi har som ett led i vårt hållbarhetsarbete startat ett KTP-projekt tillsammans med Högskolan Dalarna.
(KTP-Projekt – Knowledge Transfer Partnerships, samverkansmodell som lyfter både företag och akademi.)

Målet med hela projektet är att stärka företagets hållbarhetsarbete för att:

  • Stärka förtroendet hos kunder och leverantörer och etablera sig som en pålitlig partner.
  • Öka kompetensen hos alla medarbetare inom hållbarhetsområdet.
  • Förstärka företagets varumärke.
  • Vara en del i de stora miljöutmaningarna för kommande generationer.

 

Vi finns i Bjursås, 20 km norr om Falun. Välkommen att kontakta oss.

VI HAR SEMESTERSTÄNGT VECKA 28-30 (8 TILL 26 JULI) OCH ÖPPNAR IGEN DEN 29 JULI. TREVLIG SOMMAR!

Kontakta gärna någon av våra återförsäljare.