SPRÅK

Brandfarlig, Pl, 297×105 mm

E-nummer: 33-0124

Material: Plast

Dimensioner: 297x105 mm

Detaljerad beskrivning

Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.