SPRÅK

Skyltar Enslinje 1500mm

Sats som består av en övre och en nedre del -triangelformade- 1500x1500mm (S515).

Artikelnummer: H06006

E-nummer: 0668879

Material: Aluminium

Dimensioner: 1500x1500x20mm

Detaljerad beskrivning

Sjömärke. Vit/svart/röd aluminium skyltar med profilerad baksida. Prismatisk Reflex. Utförda enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Denna storlek, så kallad understorlek, används endast i kanaler och hamnar samt i farleder där Transportstyrelsen så medger.

Uppbyggda av sammanfogade aluminiumprofiler, en konstruktion som ökar skyltarnas stabilitet avsevärt. Skyltarna monteras normalt på endast en stolpe (fyrkantsprofil), stående i ett fundament. Ingen stagning krävs! (Där så krävs kan skyltarna monteras på stolpar och stag av runda 60 mm rör.)

Skyltarna är utförda enligt Transportstyrelsens- och Elsäkerhetsverkets bestämmelser samt EBR U301K.

Vi använder prismatisk reflexfolie i alla skyltar. Högreflexfolie har längre livslängd och tre gånger bättre reflexverkan än standardreflex.

Skyltar med bredd 1000mm monteras på stolpe 80x80x4 mm Skyltar med bredd 1500- och 2000 mm monteras på stolpe 100x100x4 mm.

Denna storlek, så kallad normalstorlek, används vid läsavstånd upp till och med och inklusive 500 meter.