SPRÅK

Skyltar för sjöfart

Skyltarna är uppbyggda av sammanfogade aluminiumprofiler. Normalt monteras skyltarna på endast en stolpe (fyrkantsprofil), stående i ett fundament. Ingen stagning krävs. Konstruktionen ger en fantastisk stabilitet som klarar de starka vindförhållanden som kan råda vid sjönära områden.

Skyltarna är utfärda enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2019:12 samt EBR U301K. 2§ Av sjötrafikförordningen (1986:300) framgår vilka myndigheter som har rätt att utfärda förskrifter om när sjöfartsmärken ska sättas upp och underhållas.

Tre standardstorlekar

(anpassa storleken till läsavståndet)

Stor storlek: Används då sjömärkets information ska uppfattas från ett avstånd om mer än 500 meter.
Normal storlek: Används då sjömärkets information ska uppfattas inom ett avstånd om högst 500 meter.
Liten storlek: Får endast användas där Transportstyrelsen så medger.