SPRÅK

Varselkläder måste användas

E-nummer: 33-8514

Material: Plast

Dimensioner: 210x297 mm

Detaljerad beskrivning