SPRÅK

Skyddskläder måste användas

E-nummer: 35-6214

Material: Plast

Dimensioner: 210x297mm

Detaljerad beskrivning