SPRÅK

Skyddshjälm måste användas

E-nummer: 35-2514

Material: Plast

Dimensioner: 210x297 mm

Detaljerad beskrivning