SPRÅK

Skyddshandskar måste användas

E-nummer: 35-2814

Material: Plast

Dimensioner: 210x297mm

Detaljerad beskrivning