SPRÅK

Nödskyltar med efterlysande effekt enligt ISO 7010:2020