SPRÅK

Skadliga ämnen, Pl, 210×297 mm

E-nummer: 33-2214

Material: Plast

Dimensioner: 210x297x1mm

Detaljerad beskrivning

Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.