SPRÅK

Giftiga ämnen, Pl, 210×297 mm

E-nummer: 33-1514

Material: Plast

Dimensioner: 210x297x1mm

Detaljerad beskrivning

Produkten ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring