SPRÅK

Frätande, Pl, 210×210 mm

E-nummer: 33-0310

Material: Plast

Dimensioner: 210x210x1mm

Detaljerad beskrivning

Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller.