SPRÅK

Explosiv ämnen, Pl, 210×297 mm

E-nummer: 33-1414

Material: Plast

Dimensioner: 210x297x1mm

Detaljerad beskrivning

Produkten är explosiv och kan explodera om den utsätts för slag, friktion, gnistor eller värme. Måste hanteras varsamt.