SPRÅK

Brandfarliga ämnen Dekal, 210×297 mm

E-nummer: 33-2714

Material: Självhäftande dekal

Dimensioner: 210x297 mm

Detaljerad beskrivning

Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.