SPRÅK

Brandfarliga ämnen, Al reflex, 210×297 mm

E-nummer: 33-0614

Material: Aluminium, reflex

Dimensioner: 210x297x1mm

Detaljerad beskrivning

Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.