SPRÅK

Brandfarlig, Pl, 210×210 mm

E-nummer: 33-0110

Material: Plast

Dimensioner: 210x210x1mm

Detaljerad beskrivning

Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.