SPRÅK

Brandfarlig, dekal, 30×30 mm

E-nummer: V5308022

Material: Självhäftande dekal

Dimensioner: 30x30mm

Detaljerad beskrivning

Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.