SPRÅK

Brandfarlig, dekal, 200×200 mm

E-nummer: 33-0150

Material: Självhäftande dekal

Dimensioner: 200x200mm

Detaljerad beskrivning

Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.