SPRÅK

Brandredskapsskyltar med efterlysande effekt enligt AFS 2020:1