2020-06-14
2020-06-18

Torsdagen den 18/6 stänger vi kl. 12.00

Kontakta gärna någon av våra återförsäljare vid frågor.

Annars är ni välkomna att kontakta oss när vi är tillbaka på måndag.

Glad midsommar!


In english
lager

Nytt lager

2016 startade vårt projekt med att se över vilka möjligheter vi hade att bygga. Vår verksamhet växer och vi var i stort behov av anpassade, både lager- och produktionslokaler.
Vi hade då en gammal påbyggd lada med mycket dåliga lagermöjligheter och i delar av våra befintliga produktionslokaler var det lager. För att frigöra ytor från befintliga produktions-lokaler och därigenom kunna tänka framåt på nya produktionssätt och anpassade lagerlokaler så startade vi detta projekt. Allt för att kunna fortsätta växa på marknaden, och utveckla vårt företag här i Bjursås.

Den nya lokalen är 420kvm och delar av den har två plan. Den är betydligt bättre isolerade än den gamla ladan och framförallt anpassad för vår verksamhet. Med lager av plåt under samma tak som vår gradsax(klippning av plåt) så slipper vi transporter. Våra plåtklippare kan själva hämta sitt material i lagerhyllan.

För att byggnaden skulle smälta in i omgivningen, eftersom vi ligger mitt i byn, så anlitades det en arkitekt som ritade lokalen. Vi har även ansträngt oss för att göra vad vi kan för att få ner ljudnivåerna så mycket som möjligt från verksamheten, så att vi inte stör våra grannar. Till det tog vi hjälp av en akustiker som har gett oss råd om hur plattan skulle gjutas, för att undvika stomljud, och vilka material vi skulle använda i väggar och fönster.

När vi 2016 startade projektet hade vi fått en ungefärlig kostnad på ca 6 miljoner för en lokal i denna storlek. Men de olika åtgärderna har fördyrat byggnaden och investeringen har hittills kostat oss ca 14,5 miljoner, då kommer det att tillkomma kostnader för pallställen till lagret.

Vi ska även bygga täckta plank som insynsskydd, och gärdesgård med grind för säkerheten eftersom vi är en industri och vi kör med truck på området. Planteringarna runt huset är ritade av trädgårdsdesigner som har tagit stor hänsyn till vår miljö med bl.a. plantering av äng för bin och andra insekter. Till våren 2020 ska allt runt lokalen stå färdigt.

Vi har för projektet sökt stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet är beviljat och kan ge oss som högst ett bidrag på 1,2 miljoner, utbetalningen är inte klar ännu.