2023-11-20
2023-11-25

Vi har stängt på torsdag den 23/11 från kl. 12.00 och hela fredagen den 24/11 då vi har inventering.

Tillbaka på måndag som vanligt.

Kontakta gärna någon elgrossist för support.

Vi önskar er en trevlig helg!

In english

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy – Kunder och Leverantörer Senast uppdaterad maj 2018

AB Hammarprodukter har antagit följande personuppgiftspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig för kunders, leverantörers och samarbetspartners personuppgifter.

AB Hammarprodukter (”Vi”, ”oss”) tar såsom personuppgiftsansvarig ansvar för att personuppgifter som behandlas används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Vår målsättning är att Du ska känna Dig säker på att Din personliga integritet respekteras och att Dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot bl.a. förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Vi kan lämna ut personuppgifter till personuppgiftsbiträden och andra bolag inom koncernen för affärssyften som en del av vår normala verksamhet. I sådana fall kommer vi att kräva ett biträdesavtal.

Rättslig grund och ändamål för behandlingen
De huvudsakliga syftena är för att kunna:

  • Hantera och fullfölja våra sälj- och inköpsaffärer

  • Fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner

  • Uppfylla kraven till följd av lag, ex. bokföringslagen

När det gäller foto, video- och ljudinspelningar så har AB Hammarprodukter ett berättigat intresse av att dokumentera vår verksamhet. Detta innebär till exempel att generella foton (”mässvimmel” eller ”mingelbilder”) kan komma att användas utan att varje enskild person på bilden tillfrågas. Rätten att använda foton där enskilda personer står i fokus, ska vi vid fototillfället fråga om ditt samtycke innan vi får använda foto där du som person står i fokus. Detsamma gäller för video- och ljudinspelningar.

Ditt samtycke
Vid insamling och behandling av personuppgifter för att skicka produktkatalog/uppdateringar, nyhetsbrev/produktnytt eller inbjudningar etc. tillfrågas Du om Ditt samtycke. Du har alltid rätt att återkalla sådant samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Om Du återkallar Ditt samtycke kommer behandlingen av dessa personuppgifter upphöra och personuppgifterna raderas i den utsträckning behandlingen grundades på samtycket.

Lagringstider
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan.
Foto-, video- och ljudinspelningar upptagningar som dokumenterar vår verksamhet kommer att sparas olika lång tid beroende på ändamålet. Är de av framtida historiskt intresse sparar vi dem så länge den tekniska livslängden medger.

Frågor och eventuella klagomål
För att kontakta oss eller få åtkomst till, uppdatera eller korrigera dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

AB Hammarprodukter, org.nr. 556096-2689
Adress: Box 15/Mårtsbovägen 16, 790 21 Bjursås, Sweden
Telefonnr: +46 (0)23-77 43 00
E-postadress:
info@hammarprodukter.se

Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du alltid en möjlighet att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.