2017-05-22
2017-05-26

Fredagen den 26/5 är en klämdag och då har hela företaget stängt.

Vid support, kontakta gärna någon av våra återförsäljare.

In english

firefly

Väl synliga ”fågelskrämmor” som skyddar och förhindrar fåglarna från att kollidera med

ledningsstolpar, luftledningar, radio och telemaster, stagvajrar mm. Firefly och Fågelavvisare Birdmark är ”fågelskrämmor”som är framtagna i samarbete med ornitologer. Rörelse, reflex och efterlysande material gör fåglarna uppmärksamma på hinder även vid mörker och dimma.

Med vårt Monteringsverktyg för snabbfäste kan Firefly och Birdmark lätt sättas upp från marken och vid behov flyttas, utan att strömmen behöver brytas. Firefly finns med fästen för både väggmontage och lina.

 

Se filmen om våra Fågelskydd här.
 

Spillkråkan är ett väl utprovat hackspettskydd mot skador på ledningsstolpar och träbyggnader. Likheten med en verklig fågel får artfränder att undvika platsen då den uppfattas som ett upptaget revir.

Se filmen om vårt Hackspettsskydd här.