2017-01-25
2017-01-28

Utbildning!

Fredagen den 27/1 är hela företaget på utbildning från kl. 10.30

Vid support, kontakta gärna någon av våra återförsäljare.

In english

Hkp inspektion 9 just

 

I Sverige har man länge gjort flyginspektioner med helikopter för att effektivt uppfylla lagens krav på ledningsbesiktning. Lagen säger bland annat följande:

"Anläggningen skall genom innehavarens försorg besiktas i den omfattning som bedöms erforderligt från säkerhetssynpunkt."

För att flygning över ledningar ska vara tillåten krävs det i sin tur en tydlig märkning av korsande ledningar, sidohinder och stolpar.

På senare tid har intresset för flyginspektioner ökat allt mer, bland annat i Norge.

Flygnummerskyltar och litterabeteckningsskyltar tillverkas av gul aluminiumplåt. Tecknen screentrycks i svart färg och sprutlackeras med skyddslack av högsta kvalité. 

Flygvarningsskyltar tillverkas i olika utföranden och används var för sig eller i olika kombinationer beroende på hindrens utformning. Skyltarnas bottenfärg är gul, symboler och bårder screentrycks i röd färg. Rundade hörn förhindrar skärskador.

Typ 2. Varningsskylt för korsande ledning och är vinkelbockad för sidomontage.
Typ 3 och Typ 4. Varningsskylt för två eller flera korsande ledningar alternativt sidohinder och har fäste för sidomontage i två utföranden. Rund stolpe eller fackverk.
Typ 5. Varningsskylt som används vid extra höga korsningar. Används alltid i kombination med Typ1 eller Typ 2. Fäste för sidomontage i två utföranden. Rund stolpe eller fackverk.
 

Se filmen om våra Flygbesiktningsskyltar här. 

Läs gärna mer i Skyltnyckeln!