2016-11-27
2016-11-30

Inventering!

Onsdagen den 30/11 har vi stängt för inventering.

Önskar ni något ur vårt sortiment, kontakta någon av våra återförsäljare eller maila oss så tar vi hand om ditt ärende så fort vi kan.

 

 

 

In english

Hkp inspektion 9 just

 

I Sverige har man länge gjort flyginspektioner med helikopter för att effektivt uppfylla lagens krav på ledningsbesiktning. Lagen säger bland annat följande:

"Anläggningen skall genom innehavarens försorg besiktas i den omfattning som bedöms erforderligt från säkerhetssynpunkt."

För att flygning över ledningar ska vara tillåten krävs det i sin tur en tydlig märkning av korsande ledningar, sidohinder och stolpar.

På senare tid har intresset för flyginspektioner ökat allt mer, bland annat i Norge.

Flygnummerskyltaroch litterabeteckningsskyltar tillverkas av gul aluminiumplåt. Tecknen screentrycks i svart färg och sprutlackeras med skyddslack av högsta kvalitet. 

Flygvarningsskyltar  tillverkas i olika utföranden och används var för sig eller i olika kombinationer beroende på hindrens utformning. Skyltarnas bottenfärg är gul, symboler och bårder screentrycks i röd färg. Rundade hörn förhindrar skärskador.

Typ 2. Varningsskylt för korsande ledning och är vinkelbockad för sidomontage.
Typ 3 och Typ 4. Varningsskylt för två eller flera korsande ledningar alternativt sidohinder och har vinkelbockat fäste för sidomontage.
Typ 5. Varningsskylt som används vid extra höga korsningar. Används alltid i kombination med Typ1 eller Typ 2. 

Se filmen om våra Flygbesiktningsskyltar här. 

Läs gärna mer i Skyltnyckeln!